Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

6) Ανάπτυξη παραγράφου με αναλογία, επιχείρημα, συλλογισμό


- Η θεωρία δομής των παραγράφων λέει με τη φράση Α [βλέπε σε προηγούμενη ανάρτηση τι εννοώ ως φράση Α] ότι η παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό [και είπαμε στην προηγούμενη ανάρτηση ότι ο ορισμός είναι συλλογισμός, τέλειος ή ατελής] και προσθέτει στη φράση Α ότι η (αποδεικτική) παράγραφος αναπτύσσεται και "με αναλογία, με επιχείρημα, με συλλογισμό ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων".
-Αλλά ο ορισμός, η αναλογία όπως και το επιχείρημα και φυσικά και ο συλλογισμός δεν είναι το καθένα παρά συλλογισμός. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ταυτολογία, όπως και στη φράση "με συνδυασμό αυτών των μεθόδων". Αρκεί επομένως να πούμε ότι η αποδεικτική παράγραφος αναπτύσσεται με συλλογισμό για να αποφύγουμε τις ταυτολογίες και το χάος που δημιουργούν.

-Επειδή, εξάλλου, όπως λέχθηκε στις προηγούμενες αναρτήσεις οι αιτιολογήσεις, τα παραδείγματα, η σύγκριση και αντίθεση, τα αποτελέσματα, τα αίτια, η διαίρεση, δεν είναι παρά οι προκείμενες ή μας βοηθούν να καταρτίσουμε τις προκείμενες ενός συλλογισμού, η όλη διατύπωση για το πώς συντάσσεται η αποδεικτική παράγραφος μπορεί να παραμείνει στο απλό "ότι αναπτύσσεται με συλλογισμό, με ένα από τα είδη συλλογισμού".

-Τελική δηλαδή πρότασή μου είναι η φράση Α ότι η παράγραφος αναπτύσσεται με λεπτομέρειες, επεξηγήσεις, κτλ, να διατυπωθεί για κάθε περίπτωση διαφορετικά, και συγκεκριμένα:
-Για την περιγραφική παράγραφο "ότι αναπτύσσεται με τα μέρη του αντικειμένου που θα περιγράψουμε και με αναφορά των χαρακτηριστικών τους, και όσον αφορά τις διαδικασίες, αναπτύσσεται με αναφορά των φάσεών τους".
- Για την αφηγηματική παράγραφο "ότι αναπτύσσεται με οτιδήποτε υπάγεται στη δράση του υποκειμένου, ή προκειμένου για αφήγηση διαδικασίας ότι αναπτύσσεται με την παράθεση μιας ή περισσότερων φάσεων της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων που φέρνει η διαδικασία ή οι φάσεις της.
- Τέλος για την αποδεικτική παράγραφο΄"ότι αναπτύσσεται με συλλογισμό", και παραπέρα "ότι για να καταρτίσουμε ένα συλλογισμό και να οδηγηθούμε σε συμπέρασμα χρησιμοποιούμε ως προκείμενες είτε αιτιολογήσεις, είτε παραδείγματα, είτε προκείμενες που βρίσκουμε από "σύγκριση και αντίθεση", από αίτια, από  αποτελέσματα, από διαίρεση. Είτε (προσθέτω:) ότι χρησιμοποιούμε ως προκείμενες συμπεράσματα από προηγούμενους συλλογισμούς μας.*
===========
* Το ότι χρησιμοποιούμε ως προκείμενες συμπεράσματα από προηγούμενους συλλογισμούς μας, το αναφέρει η θεωρία. Το αναφέρει σε άλλα σημεία, αλλά δεν το συμπεριλαμβάνει στη φράση Α. Ίσως λέγοντας στη φράση Α ότι η παράγραφος αναπτύσσεται και με αναλογία, με επιχείρημα, με συλλογισμό, να εννοεί ότι αναπτύσσεται με συμπεράσματα από προηγούμενες αναλογίες, επιχειρήματα και, γενικά, συλλογισμούς  που έχουμε κάνει. Πάντως, το γεγονός είναι ότι δεν το διατυπώνει σωστά.
=============

  Τα ιστολόγιά μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου